Lao động là niềm vinh vui và sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của công ty
Người công nhân gắn bó với NM LiOA từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Khách hàng và đơn hàng là ưu tiên tiên quyết cho sự phát triển bền vững của công ty.
Lao động là niềm vinh vui và sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của công ty
Người công nhân gắn bó với NM LiOA từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Khách hàng và đơn hàng là ưu tiên tiên quyết cho sự phát triển bền vững của công ty.
Chất lượng là cam kế hàng đầu của chúng tôi.
Chứng nhận của SGS cho sản phẩm đồng âm cực, đồng rod,... của LiOA đạt kết quả độ tinh khiết đồng hơn 99.99%, độ dẫn điện trên 100%IACS
Chất lượng là cam kế hàng đầu của chúng tôi.
Chứng nhận của SGS cho sản phẩm đồng âm cực, đồng rod,... của LiOA đạt kết quả độ tinh khiết đồng hơn 99.99%, độ dẫn điện trên 100%IACS
LiOA Copper – Nhà sản xuất đồng từ nguyên liệu thô lớn nhất Việt Nam.
Với 2 hệ thống điện phân lớn, LiOA có khả năng cung cấp 40,000 tấn đồng/ năm cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
LiOA Copper – Nhà sản xuất đồng từ nguyên liệu thô lớn nhất Việt Nam.
Với 2 hệ thống điện phân lớn, LiOA có khả năng cung cấp 40,000 tấn đồng/ năm cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
Cam kế từ toàn thể nhân sự LiOA.
Mỗi sản phẩm được hoàn thiện bằng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và sự tận tâm của chúng tôi.
Cam kế từ toàn thể nhân sự LiOA.
Mỗi sản phẩm được hoàn thiện bằng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm và sự tận tâm của chúng tôi.
Chất lượng là cam kế hàng đầu của chúng tôi
Chứng nhận của SGS cho sản phẩm đồng âm cực, đồng rod,... của LiOA đạt kết quả độ tinh khiết đồng hơn 99.99%, độ dẫn điện trên 100%IACS
Chất lượng là cam kế hàng đầu của chúng tôi
Chứng nhận của SGS cho sản phẩm đồng âm cực, đồng rod,... của LiOA đạt kết quả độ tinh khiết đồng hơn 99.99%, độ dẫn điện trên 100%IACS

Giá Đồng LME

Trung bình tháng trước

8,394.11USD / TẤN

11 tháng 01 năm 2024

8,332.00USD / TẤN

Tin tức mới nhất

Tất cả